فرم نظرسنجی حمل و نقل عمومی خمینی شهر

فرم نظرسنجی حمل و نقل عمومی خمینی شهر

همشهریان گرامی لطفا جهت بررسی مشکلات حمل و نقل عمومی و رفع مشکلات موجود فرم ها را با دقت پاسخ دهید.